בחר מופע:
"מאתאדור"
" WoW-טרנספורמציה”
"DANCE SHOW"
"חליפה של בדיחות"
"מיסטרי - מופעת אש"
Celeb
"Le Plus de Grand Cabare" TV-France 2 Patrick Sebastian
Festigal Fantasia 2007 Israel
"Cinderella XXI"
Metropolitan Opera "Carmen" in Israel 2009
Frends Matador